Online exhibition in Pieter Zandvliet Artworld gallery: Love for Elvis Presley

Title: Online exhibition in Pieter Zandvliet Artworld gallery: Love for Elvis Presley | Artist: Pieter Zandvliet | Category: Artshows from the past News

 

Online exhibition in Pieter Zandvliet Artworld gallery: Love for Elvis Presley

The first online exhibition is a fact on the website of visual artist Pieter Zandvliet.
Every day the artist starts with an album by Elvis Presley.
From an early age, the King influenced the artist, his music, concerts, feature films and everything that was written about Elvis. It is therefore not surprising that Pieter has named his dog after Elvis. In his work Presley often returns, sometimes in the background of a painting, but more often as the center of a work. Pieter always tries to capture the craziness he calls Elvis Presley in a work about him. So you usually do not see the realistic Elvis, according to Zandvliet there are enough photos of that. The only work that is reminiscent of Andy Warhol’s work and a nod to pop art is the work Blue moon from 2003 on paper where Elvis stands up realistically. At work Barbie loves Elvis from the same period the two legends stand together. A larger work on canvas painted by Elvis, he dances through the Vechtdal in high heels. A recent work is It’s allright Elvis, in which countless Elvis’n can be seen, from abstract to comic.

The exhibition is in the webshop until June 30, 2018, after which it makes way for an exhibition full of cyclists admired by Pieter Zandvliet.  https://www.pieterzandvliet.com/pieters-webshop/

Online expositie in Pieter Zandvliet Artworld gallery: Liefde voor Elvis Presley 

De eerste online expositie is een feit op de website van beeldend kunstenaar Pieter Zandvliet.
Iedere dag begint de kunstenaar met een album van Elvis Presley.
Van jongs af aan heeft de King de kunstenaar beïnvloed, zijn muziek, concerten, speelfilms en alles wat er zo’n beetje over Elvis geschreven is. Het is dus niet zo gek dat Pieter zijn hondje naar Elvis heeft vernoemd. In zijn werk keert Presley ook vaak terug, soms op de achtergrond van een schilderij, maar vaker als middelpunt van een werk. Pieter probeert altijd de gekte die hij Elvis Presley noemt in een werk over hem te vangen. Zo ziet u dan ook meestal niet de realistische Elvis, daar zijn volgens Zandvliet genoeg foto’s van. Het enige werk dat een beetje aan het werk van Andy Warhol doen denken en een knipoog naar pop art is, is het werk Blue moon uit 2003 op papier waar Elvis realistisch opstaat. Op het werk Barbie loves Elvis uit dezelfde periode staan de twee legendes bij elkaar. Een groter werk op canvas geschilderd van Elvis danst hij door het Vechtdal op hoge hakken. Een recent werk is It’s allright Elvis, waarin talloze Elvis’n te zien zijn, van abstract tot comic.

De expositie staat tot dertig juni 2018 in de webshop, waarna die plaats maakt voor een expositie vol wielrenners die Pieter Zandvliet   bewonderd.https://www.pieterzandvliet.com/pieters-webshop/ 

Leave a Reply