Jan 262012
 

Onderzoeksorgaan voor kunsttoepassingen voor het Logement van de Tweede Kamer.

In 2004 werd Martijn Engelbregt gevraagd een schetsvoorstel te maken voor een kunstwerk voor een nieuw bijgebouw van de Tweede Kamer; het Logement. Het budget was toevalligerewijs 160.000,- euro, oftewel 16 miljoen eurocenten, één eurocent belasting van elke Nederlander.

Engelbregt bedacht tien ideeën en één meta idee; via het door hem opgerichtte onderzoeksorgaan de Dienst konden Nederlanders beslissen met welk kunstwerk zij hun volksvertegenwoordiging dagelijks wilden confronteren.

Title: Tweede kamer 2006 | Artist: Pieter Zandvliet | Category: Media about Pieter

Via de Dienstbode, de website de-dienst.nl, en een persbericht aan alle media in Nederland riep Engelbregt het Nederlandse volk op te stemmen op mijn ideeën, aanpassingen in te sturen op zijn ideeën of zelf voorstellen in te dienen.

Title: Tweede kamer 2006 | Artist: Pieter Zandvliet | Category: Media about Pieter

De Dienst ontving in on totaal 554 voorstellen voor een kunstwerk voor de Tweede Kamer. Via de website konden de Nederlanders aangeven hoe zij vonden dat de Dienst moest kiezen welke kunstwerken uitgevoerd moesten worden in de Tweede Kamer.
Een grote meerderheid was voor een combinatie van verschillende selectieprocedures; stemmen via de website, een deskundigencommissie, de keuze van de gebruikers van het gebouw, de keuze van een selecte groep BN-ers.

http://www.youtube.com/watch?v=PhO8tFt-JaE&feature=player_embedded
Deze selectierondes werden georganiseerd door de Dienst. Uiteindelijk zijn 9 voorstellen uitgevoerd in de Tweede Kamer.

Title: Tweede kamer 2006 | Artist: Pieter Zandvliet | Category: Media about Pieter

Van links naar rechts, van boven naar onder;
1. Het is niet zo, André Boone
2. de Hotline naar het Volk, Martijn Engelbregt
3. de Driekleurenvlag, Hoofdtooi, Klompen en Windmolen, Amit Bar
4. de Aanpassing Nederlandse Vlag, Jasper van den Brink
5. Jullie zijn hier voor Ons, Liset van Dommelen
6. Kids TEGEN geweld, Annabel Konings
7. Zoveel Mensen, Zoveel Zinnen, Jan Juffermans
8. Tinnen Dranghekjes, Heleen Klopper
9. Chica bonita, Pieter Zandvliet

Het kantoor van de Dienst blijft bewaard als monument voor de combinatie van kunst en democratie.

Title: Tweede kamer 2006 | Artist: Pieter Zandvliet | Category: Media about Pieter Het archief van de Dienst is opgeslagen in het voormalig Rijksarchief.

Title: Tweede kamer 2006 | Artist: Pieter Zandvliet | Category: Media about Pieter

Title: Tweede kamer 2006 | Artist: Pieter Zandvliet | Category: Media about Pieter In de publicatie DIT IS NEDERLAND; de Dienstcatalogus is de zoektocht van de Dienst naar de combinatie van kunst & democratie uitvoerig gedocumenteerd. Alle 554 binnengekomen voorstellen worden besproken, alsmede de vele reacties die op deze kunstvoorstellen kwamen.

 January 26, 2012  Posted by at 12:05 Media about Pieter  Add comments

Leave a Reply